विचार/आलेख


शास्त्रले सिकाएको पाठ : राजनीतिकर्मीका के-के हुन्छन् कर्तव्य ?

shri-krishna-mahabharat.jpg
  काठमाडौं । प्रजापालन राजाको प्रमुख कर्तव्य हो । संसारमा चलेको धर्म व्यवस्थाको मूल कारण नै राजा हो । राजा तथा शासक कामबाट उत्पन्न हुने शासकका दस र क्रोधबाट उत्पन्न हुने आठ दोषहरूबाट बच्नुपर्छ । राजाको भयको कारणले गर्दा कसैले कसैको सम्पत्ति एवम स्वतन्धत्रतामा हडप गर्न सक्दैन । ईश्वरले  सम्पूर्ण प्राणीहरूको रक्षक जगत्को धर्मरूप...

थप खबर...

Advertisement
Advertisement